Om oss

Kalmar-Ölands Fordonshistoriker (KÖF) är en ideell sammanslutning, som utan ekonomiska intressen i en kulturbevarande anda skall främja intresset för tekniskt och historiskt intressanta fordon och tillbehör i allmänhet och motorfordon i synnerhet samt verka för bevarande och restaurerandet av dylika fordon och tillbehör.


Föreningen vill också tillvarata och bevara det kulturhistoriska arvet från motorismen samt sprida kunskap till medlemmarna och andra intresserade om ovanstående ämne. KÖF ska också skapa förståelse och goodwill för verksamheten som hobby.

Kontakta oss