Styrelsen

Ordförande:

Lars Gustavsson

Ytterrörsvägen 39

386 95 Färjestaden

070-535 07 12

lasseotina.ytterror@telia.com


Sekreterare:

Göran Wendel

Lövskogsvägen 1

386 34 Färjestaden

070-8456453

cadillac59.gw@gmail.com


Kassör:

Lena Johansson

Habbestorp 502

38392 Mönsterås

070-233 78 21

peo.johansson@telia.com

Bankgiro: 5214-9770


Valberedning:

Torsten Nilsson

070-813 09 36

Harald Drevfors

073-329 28 69


Ledamot:

Stig Olsson

Oxdrivarvägen 13

388 93 Ljungbyholm

070-5225278

stig.olsson1@telia.com


Ledamot:

Krister Friman

Morkullegatan 18

386 30 Färjestaden

070-5131585

snippel@telia.com
Suppleant:

Mats Fredsson

Stora Hult 206

38690 Färjestaden

070-514 19 62

mats.fredsson@gmail.com


Suppleant:

Jan Schantz

Lillegården 140 Sporrsjö

395 98 Läckeby

073-051 90 70

jan@jschantz.se