Kalmar-Ölands Fordonshistorikers hedersmedlem Helge Olsson har den 10 mars 2024 avlidit i en ålder av 105 år.


Helge föddes 30 september 1918 strax innan första världskrigets slut. Han blev tidigt intresserad av motorer och fordon, ett intresse som följde

honom hela livet. Under andra världskriget fick Helge dispens att köra bil tack vare sitt yrke som stenläggare. Han har lagt gatsten i de flesta

tätorter i trakten, bland annat i Färjestadens hamn där vi har våra torsdagsträffar sommartid.

 

1953 köpte han och hans far en ny röd DKW som gjorde det lättare att ta sig till arbetet som stenläggare. Den bilen kom att förbli i hans ägo

livet ut. Helge sågs ofta delta på KÖF:s rally Solvändan med hustrun Anna vid sin sida. Han blev medlem i KÖF redan under 70-talet.


1984 gick Helge i pension och började då renovera sin DKW. Utöver denna samlade han och renoverade olika modeller av DKW vilka blev hans

signum. Helge var självlärd och skicklig bilmekaniker och just tvåtaktsmotorer tyckte han om att jobba med.


Helge följde alltid med i tiden och var intresserad av utveckling och nya innovationer. På 80-talet köpte han en Peugeot 505 diesel vilken

han tillsammans med hustrun åkte land och rike runt. De besökte även Norge och Finland. Helge fick ett långt och aktivt liv med många

upplevelser som är få förunnat. Han körde bil ända fram till 101-årsdagen och använde mobiltelefon ända fram tills han var 103 år.


Om det finns en himmel så finns där säkert också en DKW, som Helge kan köra med hustru Anna vid sin sida, när de nu har återförenats.

Kalmar-Ölands Fordonshistoriker har mist sin hedersmedlem men minns honom med stor glädje och tacksamhet. Våra tankar går till barn,

barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner.


Kalmar den 15 mars 2024
Lars Gustavsson
Kalmar-Ölands Fordonshistoriker