Melcher Ekströmer var ordförande i den landsomfattande

Automobilhistoriska Klubben. Här ser vi honom tillsammans med

dottern Karin i sin Darracq.

Fotot är taget i samband med veteranbilsrallyt Solvändan 1980.

1975 deltog Melcher och Aina Ekströmer i det klassiska

London-Brighton rallyt med sin Darracq från 1901.


Foto: Lars Gustavsson Text: Lars Gustavsson

KÖF:s historia

I början av sjuttiotalet fanns några fordonsintresserade män och kvinnor i Färjestaden som träffades för att utbyta erfarenheter av att renovera gamla fordon. Mötesplatsen var oftast hemma hos Leif och Monika Linde. I garaget stod en Horch och ibland en Oldsmobile från 1905. Leif hade tillsammans med sin far Thure Linde renoverat Oldsmobilen som då ägdes av familjen Linde. Leif som vuxit upp på sin fars bilverkstad i Blomstermåla var en mycket duktig fordonsmekaniker med stort fordonsintresse. Succesivt växte tankarna fram till att skapa ett forum för fordonsentusiaster. I den helt ideella arbetsgruppen som kom att bestå av, förutom Leif och Monika Linde, Thure Linde, Melcher och AinaEkströmer, Lars och Kristina Gustavsson, Nils-Göran Johans-son, Lars Tinnert, Karl-Johan Hultenius och Ingemar Gustafsson med flera, alla medlemmar i Automobilhistoriska klubben som var landsomfattande och där Melcher Ekströmer var ordförande. Namnet på den lokala klubben kom att bli Kalmar-Ölands Fordonshistoriker. Det var Thure Linde som kom på att man kunde anordna ett veteranbilsrally på Öland i början av juni månad.
Det var även han som fann namnet Solvändan lämpligt.
Dels för att det skulle bli en vända i solsken på Öland,
dels som en hyllning till öns landskapsblomma Solvändan.

Förberedelsearbetet startade hösten 1975 för det första rallyt Solvändan som kom att utgå från hamnplanen i Färjestaden lördagen den 12 juni 1976. Ett 30 tal bilar kom till start av vilka de äldsta var från 1900-talets början. Alla förare erhöll en plakett i brons där det förutom texten Ölandsrallyt Solvändan1976 också fanns det öländska landskapsvapnet. Plaketterna skars ut i trä av elever från Capellagården i Vickleby, Carl Malmstens konstnärsskola.


Motiven på plaketterna varierades år från år men skulle ha koppling till Öland. Således blev 1977 en Ölandskvarn, 1978 Kapelludden, 1979 Borgholms slott, 1980 Ölands landskapsblomma Solvändan, 1981 Långe Jan, 1982 Ölandsbron, 1983?, 1984 Eketorps Borg, 1985 Capella-

gården, 1986 hela Öland med inskriptionen 76-86.


Tack vare en drivande styrelse växte klubbens medlemsantaloch aktiviteter under 90-talet. Den som kom med idén om en veckoträff var Micael Rejbrand som efter en semestertripp medfamiljen landat i Norrköpings hamn och deras veckoträff. Så föddes hamnträffarna i Färjestaden, en blygsam start med ett

tiotal fordon till dagens ca tvåhundra per träff. Efter uppstart en av hamnträffarna kom nästa idé om att ordna en fordonsutställning. Micael hade vid denna tid varit på ett jobb i Villa Karlsro och över en fika spånat med ägaren om att lägga en utställning

i trädgården och angränsande ytor. Så föddes Calmar Classic Motor Show 1998. Det blev sex år på Villa Karlsro innan klubben tog ett sabbatsår. Därefter flyttade utställningen till Christinelunds gård och dess trädgård. Där höll klubben årliga utställningar mellan åren 2005–2010. 2010 blev det sista året på grund av en förändring i styrelsen och drivkraften försvann. Sedan flera år tillbaka hyr KÖF en klubbstuga vid Flottiljvägen i Kalmar där medlemmarna kan samlas varje torsdagskväll från oktober till maj.


Kalmar-Ölands Fordonshistoriker har under dessa år även firat med jubileumsfester. 1999 firade kubben 25-årsjubileum på Pallas i Kalmar, 2004 firades 30-årsjubileet på Vassmolösa Gäst-giveri, 40-årsjubileet firades 2014 på First Hotel Witt i Kalmar.

Den 8 juni 2024 firar klubben 50 år!Text: Lars Gustavsson och Göran Wendel