ELV-förordningen kan bli ett hot mot fordonshobbyn